آموزش پرتال اختصاصی کارینوتک و ایجاد اتاق در ادوبی کانکت

مجموعه  کارینوتک  جهت رفاه حال مشتریان خود تصمیم بر ایجاد پرتال اختصاصی نمود تا مشتریان بتوانند اتاق های مجازی خود را، در آن مدیریت نمایند. این در حالی است که مشتریان چه بصورت اشتراکی پلتفرم را خریداری کرده باشند.

ادامه مطلب