بیگ بلو باتن چیست و چه امکاناتی دارد؟

شما به صورت کامل به منبع کد های برنامه نویسی برنامه بیگ بلو باتن دسترسی دارید. با استفاده ازمنبع کد، مراحل نصب و انجمن پشتیبان، به راحتی می توانید یک سرور BigBlueButton یا در صورت تمایل 10 سرور را مستقر کنید.

ادامه مطلب