جیتسی چیست و چرا جیتسی؟

Jitsi مجموعه ای از پروژه های منبع باز است که به شما امکان می دهد تا راه حل های کنفرانس ویدیویی ایمن را بسازید و استقرار دهید ، جیتسی چیست و چرا جیتسی؟ بیشتر به خاطر پلتفرم کنفرانس ویدیویی Jitsi Meet شناخته می شود.

ادامه مطلب