بلاگ

نحوه استفاده از جیتسی میت-کارینوتک

نحوه استفاده از Jitsi Meet

نحوه استفاده از Jitsi Meet به عنوان نرم افزار جایگزین Zoom ، شاید این مسائل مربوط به حریم خصوصی ، مسائل امنیتی یا فقط نمایش نادرست موارد رمزگذاری آن باشد. صرف نظر از دلیل خاص