آموزش استفاده از پلتفرم کلاس مجازی ادوبی کانکت (Adobe Connect) ویژه مدرسین

آموزش استفاده از پلتفرم آموزش آنلاین ادوبی کانکت برای شاگردان و کاربران مهمان

آموزش استفاده از نرم افزار موبایل ادوبی کانکت